Historia


Båtklubbens historia
Båtklubben bildades den 18 mars 1963 av ett antal båtägare som samlades på Sjötorps pensionat. Detta blev grunden till Sjötorps båtklubb som drivs helt ideellt med frivilliga arbetsinsatser från
klubbens medlemmar. 
 
Man erbjöds att arrendera området där hamnen nu ligger på 20 år till en kostnad på 200 kronor. Kontrakt tecknades med Göta Kanalbolaget. Vid bildandet av båtklubben blev man 37 medlemmar.
 
Där båthamnen nu ligger hade Sjötorps sågverk sitt timmermagasin. Sågverket lades ned 1957.
 
Den första uppgiften för medlemmarna var att tillverka pontonbryggor. Materialet var arsenikimpregnerat virke. Anslag om 9800 kronor, vilket motsvarande 70% av den kostnadsberäknade materialkostnaden för tio pontonbryggor erhölls.
 
För att finansiera ankare och bojkätting samt förtöjningsbojar anordnades ett lotteri. Därefter iordningställdes en parkeringsplats.
 
Det första klubbhuset köptes och kom på plats 1970. Det hade tidigare använts som väntkur vid en busshållplats. Det nuvarande klubbhuset uppfördes av medlemmarna i början på 80-talet. Den senaste tillbyggnaden med duschar och bastu
färdigställdes 2003.
 
Klubben har idag cirka 250 medlemmar och 130 båtplatser. 
 
Aktuellt


Vårmöte
Vårmöte 2019NAVIGATIONSKURS
hösten 2019Gräsklippning 2019Krankörning 2019SEGLARSKOLA V. 30 201942 bilder från förr
Gamla scannade bilder finns nu att beskåda här...Aktiviteter 2019
Det här händer under året.


» Skriv ut


Sjötorps Båtklubb
Sjöfallsvägen 17
54066   Sjötorp
Epostadress: sbk@sjotorp.nu
Ett system från Devello Systemutveckling AB
Om cookies