Verksamhet


Båtklubbens verksamhet
 
Klubbens ändamål är att tillvarata båtfolkets intressen i frågor som rör båtsporten, samt att bevaka klubbens och medlemmarnas intressen i hamnfrågor med mera.
 
Klubben skall för båtsportens främjande bedriva ungdomsverksamhet, främst med inriktning  på jollesegling.
 
Klubben har för närvarande 267 medlemmar. Det finns 127 båtplatser i klubbens hamn. Samtliga förutom några jolleplatser är uthyrda till klubbens medlemmar. I hamnområdet finns klubbhus, sjösättningskran, mastkran och trailerramp. Under 2018 renoverades klubbhuset invändigt. För att hyra båtplats måste man vara medlem i klubben.
 
Medlemskap
 
Vid årsmötet 2018 11 29 fastställdes nedanstående avgifter. 
 
Inträdesavgiften i klubben är 350 kronor.
Ansökan om medlemskap skall ske till styrelsen genom ifyllande av upprättat formulär.

De årliga avgifterna är:
 • Medlemsavgift vuxna  250 kr
 • Medlemsavgift familj  350 kr
 • Medlemsavgift ungdom 16 - 25 år 150 kr
 • Medlemsavgift barn/ungdomar upp till 15 år, 50 kr
 • Medlemsavgift pensionär över 65 år - 150 kr
 • Båtplats större båt 1400 kronor (bredare än 2,00 m)
 • Båtplats mindre båt 1100 kronor (smalare än 2,01 m)
 • Kranhyra 600 kronor
 • Mastkran 200 kronor
 • Medlem utan båtplats betalar 50 % av kranavgiften. 
 • Hyra klubblokal 600 kronor/dygn
 • Korttidshyra klubblokal 200 kronor (3 tim)
 • Hyra bastu 300 kronor
 • Årsavgift bastu 250 kronor eller 10 kronor/tillfälle (torsdagar kl 17,00)
 • För att täcka driftkostnaderna för den nyinstallerade filteranläggningen vid spolplattan, kommer en extra avgift på 100 kr att tas ut av icke medlemmar och de som inte hyr båtplats, då de spolar sin båt.

Då det under senare år varit allt svårare att få klubbens medlemmar att delta i drift och underhållsarbetet i hamnen beslutades att varje båtplatsinnehavare har en arbetsplikt på sex timmar att utföras vid några av de arbetsdagar som utannonseras. Eller vid annat lämpligt tillfälle. Arbetsplikten innebär att 600 kronor debiteras vid avisering av medlems- och båtplatsavgifter. Avgiften återbetalas om arbetsplikten på sex timmar utförts. Den som förutom arbetsplikten arbetar ytterligare 10 timmar får rabatt på båtplatsavgiften med 700 kr. 

 
Klubbens plusgirokonto är 68 56 45-4

Båtplats

Har Du önskemål om att få en båtplats i Sjötorp, kontakta klubbens hamnfogde eller sänd ett mail till sbk@sjotorp.nu.

Inför säsongen 2019 finns för större båtar för närvarande inga båtplatser lediga. För mindre båtar, roddbåtar och jollar kommer det att finnas lediga platser.   

Seglarskola

Klubben har varje sommar seglarskola för barn och ungdomar.

Aktuellt


Vårmöte
Vårmöte 2019NAVIGATIONSKURS
hösten 2019Gräsklippning 2019Krankörning 2019SEGLARSKOLA V. 30 201942 bilder från förr
Gamla scannade bilder finns nu att beskåda här...Aktiviteter 2019
Det här händer under året.Underavdelningar


- Östra Vänerns Båtförbund

» Skriv ut


Sjötorps Båtklubb
Sjöfallsvägen 17
54066   Sjötorp
Epostadress: sbk@sjotorp.nu
Ett system från Devello Systemutveckling AB
Om cookies