Möten


Vårmöte
 

Vårmöte med sjötorps båtklubb 190404

Mötet inleddes med att Sten-Gunnar Stensson berättade om sina fiskeresor i Asien och Afrika. Stora fiskar hade fångats.
Han berättade också hur människor levde och bodde, på ett fängslande sätt.
25 medlemmar hade kommit till vårmötet. 


§ 1. Mötet öppnades.
§ 2. Dagordningen fastställdes.
§ 3. Kallelsen godkändes: Föreningsnytt och hemsidan.
§ 4. Till ordförande för mötet valdes Roland Hjalmarsson, sekreterare Kurt Johansson.
§ 5. Att justera dagens protokoll valdes Anders Bäckman och Erik Moberg.
§ 6. Info från styrelsen: Efter konstituerande möte efter årsmötet, har Håkan Fallgren åtagit sig uppgiften att sköta hemsidan  och Johnny Kjellberg  är Hamnfogde.
Därmed ingår de även i styrelsen.
Ersättare vakant.

§ 7. Utförda arbeten och kommande arbeten, se bifogad lista.
§ 8. Aktuell lista.
§ 9. Båtloppis under Sjötorpsdagarna: Anders Magnusson kollar eventuell krock med
loppis vid Cafe Baltzar . Frågan är ställd på mötet om båtloppis är något för
klubben att arrangera.
§ 10. Familjedag 13/4 anmälan.
Kl 10.00 – 14.00
§ 11. Övriga frågor.
§ 12. Mötet avslutades.

Sjötorp  2019-04-10

Sekr. Kurt Johansson   ………………………………………………………………………….

Justerat: Anders Bäckman ……………………………………………………………………

Erik Moberg …………………………………………………………………………………………

Ordförande. Roland Hjalmarsson …………………………………………………………

 

Protokoll från vårmötet 2018 04 05
Vårmöte med Sjötorps båtklubb 5/4 2018 50 talet medlemmar deltog i vårmötet som gästades av: Hans Kongbäck som med ord och vackra bilder presenterade Vänern, Europas tredje största insjö 5200 kvm2 med 22000 öar .Han tydliggjorde Vänerns betydelse för djurliv och som dricksvatten reservoar för flera stora städer.

§ 1.
Mötet öppnades av ordförande Roland Hjalmarsson.
§ 2.
Dagordningen fastställdes.
§ 3.
Kallelsen godkändes
§ 4.
Ordförande för mötet Roland Hjalmarsson sekreterare Kurt Johansson.
§ 5.
Att justera protokollet valdes Bo Johansson och Per Åhfeldt.
§ 6.
Årsmötesprotokollet lästes upp. Valda funktionärer presenterades för mötet.
§ 7.
Arbeten som utförts: Beläggning på flytbryggan, parkeringsplats och renovering av klubblokalen.
§ 8.
Vårarbetsdagen 21/4 :
Justering av nya grönytor, staket borttages, plantering, skydd vid badplatsen, möbler ställs fram , målning, samt blommor. Ytterligare arbete tillkommer efter planeringsmöte.
§ 9.
Kontraktet för städuppdrag är uppsagt och har därför erbjudits klubbmedlemmar att utföra uppdraget mot ersättning.
§ 10.
Båtplatslistans placering och innehåll avgjordes genom röstning. Den kommer att placeras på utsidan av klubblokalen som en namnlista med båtplats nr, tfn nr om så önskas kompletteras av medlem.
§ 11.
Jubileum tårtor som kommer att erhållas från båtunionen 90 års jubileum kan avnjutas 2/6-3/6 vid invigning av flytbryggan. Hjärtstartaren kommer att finnas i skåp vid kranboden. Näringsministern Mikael Damberg kommer 2/4 till Sjötorp och inviger den ny reparerade kajen vid hamnmagasinet.
§ 12.
Mötet avslutades.

Vid protokollet Kurt Johansson……………………………………………………………………………..

Ordf Roland Hjalmarsson ……………………………………………………………………………………….

Justerat: Bo Johansson………………………………………………………………………………………………

P-O Åhfeldt ……………………………………………………………………………………………………………….

 

VÅRMÖTE 2018
Vid årets vårmöte 2018 04 05 deltog ett 60 tal av klubbens medlemmar och andra intresserade.
Efter sedvanliga mötesförhandlingar och information om klubbens verksamhet i sommar,  bjöd klubben på fika, varefter inbjudne författaren och fotografen till boken Vänerhavet, Hans Kongbäck, visade bilder, berättade och kåserade om vårt innanhav Vänern.
 
Bilder från vårmötet 2018 04 05
Författaren/fotografen Hans Kongbäck
  
 
 
 
 

Rapport från vårmötet 2017 04 05.
 
Vid båtklubbens årliga vårmöte kom ett 30-tal av klubbens medlemmar.
 
Vid vårmötet presenterades en förteckning, över de åtgärder för förbättring och underhåll i hamnen, som medlemmarna förväntas utföra i vår och sommar.
 
Listor finns i klubbhuset där du kan notera om du kan och vill klippa gräset under sommaren. Eller om du vill hjälpa till med sjösättning/upptagning någon av de dagar kranen är bemannad. Förutom de timmar du gör på vårarbetsdagen kommer dessa timmar att avräknas på arbetsplikten i klubben.
 
Då intresset att nyttja kranen då den var bemannad förra året var mycket litet, kommer den endast att vara bemannad två dagar under våren. 
 
Kommunen har lovat att parkeringen bakom klubbhuset äntligen kommer att iordningställas under våren/sommaren. Därför får inga båtvagnar ställas upp på klubbens hamnområde efter sjösättning. 
 
Mötet avslutades med fika och visning av gamla och nya bilder från båtlubben på den nyinköpta storbilds smart TV,n   
 
Finns det någon i klubben som är intresserad av den gamla tjock TV,n kan ni hämta den i klubbhuset. Men kontakta stugfogden först så den inte redan bortlovad.  
 
Styrelsen
Sjötorps Båtklubb 

Vårmöte 2016
Vid årets vårmöte 7 april  deltog ett 40-tal medlemmar.
 
 
Mötet inleddes med att Adam Johansson vid Maristads kommun berättade om planerna för en hamnutbyggnad och brygganläggning för Sjötorps yrkesfiskare.
Han redovisade även planerna för utökning och anläggande av parkeringsplatser bakom klubbhuset. Under fina sommardagar kan det vara trångt på parkeringen då många förutom båtägarna besöker badplatsen.
 
Därefter berättade Ann Ardebrant, från Hydrografica om deras arbete och metoder, med att utarbeta nya sjökort vilka är betydligt detaljrikare än Sjöfartsverkets, då de har en skala på 1:10000.
 
Efter fika där smörgåstårta serverades följde sedvanligt vårmöte.
Ordförande Roland Hjalmarsson läste upp protokollet från senaste årsmöte. Förklarade därefter vad som var på gång och vad som planeras inför vårarbetsdagen den 23 april.
 
Diskussion togs upp av Paula Koehler och Leif Leckström om behov av muddring i hamnen. 
 

Vårmöte 9 april 2015
Vid årets vårmöte deltog över 40 av klubbens medlemmar 
samt representanter för Sjöräddningssällskapet och ombud för miljökontoret vid Mariestads kommun. 
 
 
 
Per-Olof Samuelsson representant för kommunens miljökontor informerade om de nya miljökraven som gäller från 1 april.
 
Därefter informerade Sjöräddningssällskapet om sin verksamhet och fördelarna att vara medlem.
 
Därefter höll ordförande Roland Hjalmarsson sedvanligt vårmöte och informerade om verksamheten och vårens planerade arbeten i hamnen.
 
Mötet avslutades med att klubben bjöd på fika. 
Aktuellt


Vårmöte
Vårmöte 2019NAVIGATIONSKURS
hösten 2019Gräsklippning 2019Krankörning 2019SEGLARSKOLA V. 30 201942 bilder från förr
Gamla scannade bilder finns nu att beskåda här...Aktiviteter 2019
Det här händer under året.På sidan


- Vårmöte
- Protokoll från vårmötet 2018 04 05
- VÅRMÖTE 2018
- Rapport från vårmötet 2017 04 05.
- Vårmöte 2016
- Vårmöte 9 april 2015
» Skriv ut


Sjötorps Båtklubb
Sjöfallsvägen 17
54066   Sjötorp
Epostadress: sbk@sjotorp.nu
Ett system från Devello Systemutveckling AB
Om cookies