Verksamhetsberättelse 2016


Verksamhetsberättelse 2016

 

Sjötorps Båtklubb

Verksamhetsberättelse för 2016

Styrelsen har under året bestått av följande:

Roland Hjalmarsson ordförande

Erik Henningsson vice ordförande

Irene Eriksson sekreterare

Krister Lamberg kassör

Hans Karlsson hamnfogde

Per-Olof Åhfeldt stugfogde

Jan Westerberg ersättare

Bo Eksell ersättare

Gilbert Winghamre ersättare

Styrelsen har under året haft 10 ordinarie styrelsemöte. Förutom årsmöte har ett medlemsmöte hållits.

Aktiviteter

Klubben har under året arrangerat julbord samt det årliga julbadet.

Seglingar för ungdomar har genomförts under en vecka under sommaren med god uppslutning.

Klubben har även detta år haft flera bemannade följebåtar i samband med kanalsimmet samt deltagit med funktionärer.

Flera representanter för styrelsen har deltagit vid Östra Vänerns Båtförbunds årsmöte som hölls i vårt klubbhus. Förbundet hade även sin årliga båtdag vid båtklubbens anläggning.

Övrigt

I samarbete med Mariestads kommun har klubben arbetat med en Handlingsplan för miljöförbättringar i båthamnen. Detta innebär bl a att klubben nu installerat en filter-anläggning för rening av avloppsvatten vid spolplattan.

Under året som gått har det mesta av arbetet varit relaterat till den installerade filteranläggningen. Vidare har diverse underhållsmålning genomförts och montering av räddningsstegar på bryggorna har gjorts. Ett stort antal bojar och bojstenar har bytts ut.

Gräsytor har klippts enligt sedvanligt arbetsschema. Klubbens medlemmar har utfört 767 arbetstimmar ideellt arbete. Tjugoåtta medlemmar har uppfyllt klubbens arbets-plikt. Sex timmar arbete i hamnen. Dessa kommer att få 500 kr återbetalda vid avisering av nästa års båtplatsavgifter.
Det har dock blivit allt svårare att få medlemmar att ställa upp på utlysta arbetsdagar. Vid årets höstarbetsdag var vi endast tio medlemmar som deltog i arbetet med att vinterstänga hamnen.


Sjösättningskranen har varit bemannad fyra gånger under våren och fyra gånger under hösten. Möjligheten att få hjälp med sjösättning/upptagning vid dessa tillfällen har dock

endast nyttjats i liten omfattning. Klubben överväger därför att ha färre bemannade dagar av kranen kommande år.


Av klubbens 127 båtplatser har alla varit uthyrda förutom några jolleplatser.

Idag har klubben 261 medlemmar registrerade.

Styrelsen tackar alla medlemmar för det arbete som lagts ner under året och hoppas på en fin sommar 2017.

Styrelsen för Sjötorps Båtklubb

2016-11-17

Roland Hjalmarsson

Erik Henningsson

Krister Lamberg

Irene Eriksson

Per-Olof Åhfeldt

Hans Karlsson

Aktuellt


Vårmöte
Vårmöte 2019NAVIGATIONSKURS
hösten 2019Gräsklippning 2019Krankörning 2019SEGLARSKOLA V. 30 201942 bilder från förr
Gamla scannade bilder finns nu att beskåda här...Aktiviteter 2019
Det här händer under året.


» Skriv ut


Sjötorps Båtklubb
Sjöfallsvägen 17
54066   Sjötorp
Epostadress: sbk@sjotorp.nu
Ett system från Devello Systemutveckling AB
Om cookies